fbpx

De NTTB heeft in de bondsraadsvergadering van november het Meerjarenbeleidsplan met daarin het Klimaatbeleid aangenomen. De afgelopen weken zijn een aantal artikelen gepubliceerd. Verenigingen krijgen daarin hulp aangeboden bij het verduurzamen van de accommodatie.

Naast Clubs zijn er nog drie pijlers waarop klimaatbeleid gevoerd wordt:

  1. Topsport
  2. Bondsbureau
  3. Bestuur

Bij Topsport compenseren we bijvoorbeeld de CO2 van alle vliegreizen die plaatsvinden, net als voor scheidsrechters of reizen van het bestuur. Op het bondsbureau en met het bestuur proberen we ook zoveel mogelijk maatregelen te nemen die tot besparing van uitstoot kunnen leiden. In bijgaande presentatie MJBP 2020 naar Klimaatneutraal is één en ander verder uitgewerkt.

Klimaat NTTB

Suggesties en ideeën voor het verder verduurzamen van onze sport zijn van harte welkom. Ook hopen we dat leden hun clubs motiveren en bewust maken van hun rol en andersom!

 

Vorige artikel over verduurzamen