Beste verenigingsfunctionaris en deelnemer aan het Jeugdplatform,

Iedere vereniging heeft het afgelopen jaar geprobeerd zo goed mogelijk hun jeugdleden te betrekken bij de club door regelmatig contact te houden, activiteiten online en ook in de buitenlucht te organiseren.

Het lijkt ons nu de tijd voor een volgende stap. Wat te doen als we weer met de jeugd gaan starten?

Als de binnensport weer mag opstarten, dan zal de jeugd zeer waarschijnlijk als eerste aan de beurt zijn. Ledenwerving en -behoud zijn essentiële onderwerpen om nu mee aan de slag te gaan, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn.

Nu zijn deze twee thema’s vrij groot om in 1 keer te behandelen en daarom willen we een scheiding maken, zodat we ruimschoots de tijd hebben met elkaar in gesprek te gaan.

De 1e workshop die we gaan organiseren gaat over ledenwerving, want dat is voor de meeste verenigingen het belangrijkste speerpunt als we weer mogen beginnen.

Bij de werving zullen we rekening dienen te houden met de voorwaarden waaronder gestart kan worden. Hoe kunnen we daar het best op inspelen?

Dit zijn bijzondere tijden, die vragen om bijzondere en creatieve ideeën.

Laten we in gesprek gaan om elkaar te inspireren. Samen komen we verder.

Daarom nodig ik jullie uit voor de online workshop “Hoe start je op na corona?” op maandag 12 april om 20.00 uur.

Sven Groot (sportparticipatie NTTB) zal jullie als workshopleider meenemen in het thema “ledenwerving”. Sven heeft veel ervaring met ledenwerving en geeft daarbij ook regelmatig workshops voor trainers.

Ik wil jullie vragen om binnen het thema “ledenwerving” met onderwerpen te komen, die we tijdens de workshop kunnen behandelen. De vorm zal zijn om in groepjes uiteengaan en ideeën uit te wisselen en deze vervolgens centraal te bespreken.

Graag jullie ideeën van te voren bij mij inleveren via de mail. Aan de hand hiervan gaan we de avond vormgeven.

Voor alle duidelijkheid: werving staat niet los van behoud.

*Wanneer u zich aanmeldt, krijgt u van tevoren via de e-mail een ZOOM link toegestuurd.

John van Hoeven
Afdelingsondersteuner NTTB/Afdeling Oost
e-mail: afdelingsondersteuner@nttb-oost.nl