Sinds de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 sluiten steeds meer verenigingen de bestuursaansprakelijkheidsverzekering via ons af. Onlangs ontvingen wij de 75e aanmelding!

Wat zijn de voordelen van de collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering?
Door samen te werken met andere sportbonden is het voor iedere bond mogelijk om een eigen polis af te sluiten terwijl aan de achterkant wel gebruik kan worden gemaakt van de gezamenlijke collectiviteit bij Light Insurance. Op deze manier worden kosten bespaard en scheelt het tijd en energie voor bestuurders dan wanneer ze zichzelf in de materie moeten gaan verdiepen. Aangemelde clubs betalen een gereduceerd bedrag. Uiteraard kan een club er ook voor kiezen om zelf op zoek te gaan naar een verzekering.

Wat houdt de collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering in?
– schade als gevolg van een aanspraak van een derde tegen verzekerde in de hoedanigheid van bestuurder, commissaris, medebeleidsbepaler, en/of vereffenaar van de groep is verzekerd;
– de verzekering beschermt bestuursleden tegen wettelijke aansprakelijkheidsclaims van derden en van hun eigen vereniging;
– de verweerkosten zijn gedekt. Deze maken onderdeel uit van het maximale bedrag van €250.000 per contractjaar per vereniging;
– geen eigen risico;
– het totale verzekerde bedrag op de polis bedraag €2.500.000 euro;
– het maximaal verzekerde bedrag per aanspraak per vereniging bedraagt €250.000,- per contractjaar.

Hoe meld ik mijn vereniging aan?
1. Een vereniging meldt zich aan bij de NTTB met het aanmeldformulier
2. De NTTB meldt de club aan bij de verzekeraar en ontvangt een bevestiging
3. De NTTB stuurt een mail aan betreffende vereniging met een certificaat van verzekering én de melding dat de verzekering is ingegaan vanaf de verzending van deze mail.
4. Verenigingen die zich tussentijds aanmelden hoeven voor dat jaar niet te betalen
5. In januari krijgt de NTTB een nota voor haarzelf en alle deelnemende verenigingen. NTTB factureert per vereniging €42,35 (€35 plus assurantiebelasting; tarief 2021) voor betreffende kalenderjaar aan de deelnemende verenigingen.

Meer informatie over collectieve verzekeringen en regelingen is te vinden op https://www.nttb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/