Afdelingsondersteuner

De functie van afdelingsondersteuner wordt door de landelijke NTTB geregeld en wordt door het afdelingsbestuur aangestuurd. De afdelingsondersteuner werkt voor 0,2 FTE (1 dag per week) voor de afdeling.

Vanuit de NTTB is een meerjarenbeleidsplan opgesteld. Het is de bedoeling om als verbindende schakel te dienen tussen de bond en de afdeling, met als doel de verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen. De rol van afdelingsondersteuner is volop in ontwikkeling en in een dergelijk proces is de afstemming tussen vraag en aanbod essentieel om maatwerk te kunnen leveren. Daarmee kunnen verenigingen op verschillende vlakken ondersteund worden. Denk bv. aan ledenwerving, ledenbehoud, etc.

Takenpakket

  • Verder uitwerken parasportcommissie activiteiten
  • Organisatie Euregio toernooi 
  • Opzetten alternatieve competitie in de afdeling incl. evaluatie
  • Jeugdtoernooien na voorjaarscompetitie bij verenigingen
  • Verenigingsondersteuning/ontwikkeling
  • Evenementenkalender opstellen voor de afdeling
  • Werving van deelnemers aan cursussen/opleidingen
  • Table Stars
  • Ak paratafeltennis

Wanneer u vragen heeft of een afspraak wilt maken, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met John van Hoeven opnemen via e-mail op afdelingsondersteuner@nttb-oost.nl of telefonisch via 06-10789594.