De commissie Communicatie is nog niet ingevuld binnen de afdeling.

Hieronder vallen verschillende communicatiemiddelen:

  • Website
  • Facebook
  • Instagram

Gegadigden kunnen zich melden bij het Afdelingsbestuur.

De functieprofielen zijn hier te vinden.