Regeling tegemoetkoming Tafeltennistrainersopleiding

De NTTB organiseert regelmatig opleidingen tot tafeltennistrainer op verschillende niveaus.

Om te stimuleren dat men deze opleidingen gaat doen heeft de NTTB / Afdeling Oost een tegemoetkomingsregeling waarbij een deel van de kosten door de afdeling worden vergoedt. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden die in de regeling beschreven staan.

​Meer informatie over de regeling is te vinden in de bijlage: