Een opgeknapt clubgebouw en een forse groei van het ledenbestand

Tekstvak: Verenigingsondersteuning vanuit Rabobank<br /> Nederland telt ruim 50.000 verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Ze vormen samen het grootste sociale netwerk van ons land en zijn daarmee het cement van onze samenleving.<br /> Om deze onschatbare waarde van verenigingen te waarborgen zet Rabobank zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken. Dit doen we met de Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank.<br /> Iedere vereniging heeft vanzelfsprekend zijn eigen unieke ambities. En binnen iedere vereniging spelen specifieke thema’s en vraagstukken een rol. Op welk gebied wil jouw vereniging zich versterken? Door het binden van meer vrijwilligers? Door verduurzaming van de accommodatie? Een solide sponsorplan?<br /> Welke ambities jouw vereniging ook heeft, wij helpen je graag verder met het realiseren ervan. Dat doen we met 1-op-1 ondersteuning, masterclasses, workshops, Rabo ClubSupport en de Verkiezing Club van het jaar.</p> <p>Vergrijzing van de achterban en ledenaantallen die teruglopen. Voor welke vereniging is het geen reden tot zorg? Ook TTV Wijhe zocht begin vorig jaar naar een impuls om de vereniging op weg te helpen naar een stabiele toekomst. Die kwam er in de vorm van 1-op-1 ondersteuning verzorgd door de Rabobank.

Al decennia lang is TTV Wijhe een begrip in de regio Salland. Sinds 1953 komen enthousiastelingen er bij elkaar om tafeltennis te spelen. Maar ook binnen deze vereniging spelen problemen die tegenwoordig zo herkenbaar zijn voor sportclubs. Met een gemiddelde leeftijd van boven de 53 jaar speelde vergrijzing een grote rol. Met hulp van Rabobank Salland ging de club aan de slag om een toekomstbestendig pad uit te stippelen.

Ambities

De gezellige tafeltennisvereniging zat begin 2018 vol ambitie vertellen bestuurslid Guus Bergevoet en voorzitter van de PR-commissie Herbert Heuvink. ‘’Ons ledenbestand was aan het vergrijzen en dus wilden we nieuwe leden werven, met name onder de jeugd. En daarnaast wilden we een opknapbeurt van het clubgebouw, ons aanbod op het gebied van dynamictennis vergroten en meer zichtbaar zijn in het dorp.’’

Maar waar begin je als vereniging om al deze ideeën te realiseren? TTV Wijhe had behoefte aan een gedegen toekomstplan. ‘’Dankzij Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank kregen we ondersteuning van trajectbegeleider Richard Machielsen. Hij hielp ons met ondersteuning op maat bij ons specifieke vraagstuk. Richard liet ons inzien dat we als vereniging terug moesten naar de basis. Eerst moesten we aan de slag met vragen als: wie zijn we als vereniging? Waar willen we heen? Wat willen we uitstralen?”

Na een aantal sessies met mensen uit allerlei lagen van de club kwam de tafeltennisvereniging tot vijf kernwaarden die de club definiëren: ontmoeten, ontwikkelen, gezelligheid, betrokkenheid en gastvrijheid. Vervolgens werden er bij de waarden beloftes geformuleerd die zijn door vertaald naar ambities en een meerjarenplan. Tijdens een speciale bijeenkomst hebben Herbert en Guus de waarden, beloften en ambities aan de leden voorgelegd. De ideeën werden warm ontvangen. Ze bleken niet alleen heel herkenbaar, maar werden ook van harte gesteund. De grote opkomst en dit draagvlak typeren de betrokkenheid bij een warme club als TTV Wijhe.
“De ondersteuning van Richard heeft heel wat teweeg gebracht. We hebben een plan opgezet met ambities tot 2023 en zijn begonnen om eerst de korte termijn ambities projectmatig te realiseren,” aldus Guus en Herbert.

En de eerste resultaten daarvan zijn goed zichtbaar. Zo heeft het eigen clubgebouw van de vereniging een grondige renovatie ondergaan. Daarnaast is het ledenbestand gegroeid naar meer dan 100 leden waar dat er in 2014 nog 58 waren. De geformuleerde doelstelling is daarmee ruimschoots gehaald. TTV Wijhe zocht de afgelopen tijd veel de publiciteit en organiseerde extra activiteiten voor niet-leden, waardoor ook de zichtbaarheid in het dorp gegroeid is.

Toekomstplannen

Met deze prachtige resultaten is het nog niet gedaan volgens de mannen uit Wijhe. Aan toekomstplannen geen gebrek zo blijkt: “De volgende stap is om de naam van de vereniging te veranderen in DTTV Wijhe. Dynamictennis heeft een grote plek veroverd binnen onze club en dat moet ook tot uiting komen in onze naam. En vervolgens moeten we die nieuwe uitstraling ook doortrekken in onze huisstijl en op de website en in ons clubblad bijvoorbeeld.”

Ook is de rek nog niet uit de groei voor de vereniging denken Guus en Herbert. “De vraag is hoe ver we kunnen groeien. We hebben veel ideeën voor nieuwe doelgroepen, maar daar moeten we wel de capaciteit voor hebben. In ons eigen gebouw kunnen we maar één veld voor dynamictennis creëren als we alle tafeltennistafels aan de kant schuiven. Daarom zijn we in overleg met de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding gestart. We willen ook graag meer 20 tot 40-jarigen aan ons binden, misschien zou dat kunnen door bijvoorbeeld squash aan te gaan bieden.”

Dat de relatief jonge sport dynamictennis de harten van de leden van de vereniging heeft veroverd is wel duidelijk. De club wil dus ook graag het aanbod op dat gebied uitbreiden. “We willen de sport naar buiten toe meer op de kaart zetten en het ietwat stoffige imago veranderen. Dat gaan we doen door deze sport meer te promoten. Het niveau willen we bovendien verhogen door enkele eigen leden op te leden tot trainers. En als klap op de vuurpijl organiseren we in oktober in Wijhe de Nederlandse Kampioenschappen dubbel. We zijn trouwens op dit moment qua omvang de derde club van Nederland als het gaat om dynamictennis.”

Praktische aanpak

Inmiddels is de begeleiding van Richard Machielsen binnen de club afgerond. Guus en Herbert kijken terug op een leerzaam traject en roemen vooral de praktische aanpak van de door Rabobank gefaciliteerde ondersteuning: “Richard heeft ons naar binnen laten keren en aan het denken gezet. Op eigen houtje hadden we niet kunnen realiseren wat we nu hebben bereikt. Hij heeft ons in een stroomversnelling gebracht. De ondersteuning heeft ons geleerd mogelijkheden te benutten en biedt heel veel perspectief.”

De heren zien een vervolgtraject met de Rabobank dan ook zeker zitten. “Om de ‘next step’ te maken zouden we deze manier van begeleiding zeker weer goed kunnen gebruiken. Het vergt wel een grote investering vanuit de club zelf. Maar als je bereid bent die te doen krijg je er erg veel voor terug. Het is belangrijk om het gedachtegoed en de richting die we als club op willen met elkaar te delen. De hele club moet betrokken worden en zich verantwoordelijk voelen. De kennis en inzichten die we op dit gebied van Richard hebben opgedaan hebben ons in deze fase meer gebracht dan geld zou hebben gedaan.”