Informatie

Wilt u uw licentie opvragen of nakijken, kijk dan op de website van de NTTB: Licenties

Binnen de regio Oost is Marleen van Ulsen-van de Vooren belast met de licenties:

Licentie administratie jeugd en senioren
Mevr. M. van Ulsen-van de Vooren (Marleen)
Eierweg 7a
8026 PV  Zwolle
0529-401805
licentie-senioren@nttb-oost.nl
licentie-jeugd@nttb-oost.nl