Boeteregeling Regio Oost

1 Het te laat inzenden c.q. onvolledig invullen van verenigings- en/of teamgegevens, per soort gegeven. Het te laat of onvolledig aanleveren van de teamgegevens in NAS, per team. 7,00
2 Het ontbreken van materiaal t.b.v. de scheidsrechter. 7,00
3 Het niet tijdig indienen van een (schriftelijk) verzoek tot uitstel van een competitiewedstrijd. 5,00
4 Het niet spelen op de door de competitieleider vastgestelde datum, tijdstip en plaats. Verdere maatregelen kunnen volgen. 22,50
5 Het te laat aanvangen van een competitiewedstrijd. 7,00
6 Het niet kunnen tonen van een bondskaart of legitimatiebewijs tijdens een competitiewedstrijd, per persoon. 5,00
7 Het niet spelen in uniform tenue tijdens een competitiewedstrijd, per persoon. 7,00
8 Het onvolledig, onjuist of onduidelijk invullen van het wedstrijdformulier, per formulier. 5,00
9 Het niet, of niet tijdig op de gestelde dag doorgeven van de uitslag van de competitiewedstrijd, per wedstrijd. 5,00
10 Het te laat of onvoldoende gefrankeerd ontvangen van het wedstrijdformulier door de betrokken competitieleider, per envelop. 5,00
11 Het niet ontvangen van het wedstrijdformulierdoor de betrokken competitieleider (later dan 1 week na gesteld tijdstip). 10,00
12 Het niet begeleiden van een jeugdteam of het ontbreken van de handtekening van de begeleider, zowel uit- als thuisspelend, per team. 7,00
13 Het opzettelijk foutief invullen van het wedstrijdformulier; beide verenigingen worden beboet. Verdere maatregelen kunnen volgen. 22,50
14 Het ongerechtigd uitkomen in een competitiewedstrijd, per persoon:
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensgroep jeugd
landelijk A jeugd
overige (jeugd)klassen

113,50
91,00
68,00
45,50
22,50
11,50
15 Het onvolledig uitkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team:
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensgroep jeugd
landelijk A jeugd
overige (jeugd)klassen

113,50
91,00
68,00
45,50
22,50
11,50
16 Het niet opkomen van een team in een competitiewedstrijd, per team:
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensgroep jeugd
landelijk A jeugd
overige (jeugd)klassen

227,00
181,00
136,00
91,00
45,50
22,50
17 Het terugtrekken van een team uit de competitie na toestemming van de betrokken competitieleider:
eredivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie en kampioensgroep jeugd
landelijk A jeugd
overige (jeugd)klassen

227,00
181,00
136,00
91,00
45,50
22,50
18 Het niet tijdig (voor zondag 12:00 uur) verwerken van de wedstrijdformulieren in NAS, per formulier. 10,00