Momenteel zijn er in de regio meerdere vacatures die ingevuld moeten worden:

  • Toernooicommissie leden – voor informatie en functieprofiel, zie onderdeel Toernooicommissie
  • Parasportcommissie leden – voor informatie en functieprofiel, zie onderdeel Parasportcommissie
  • Bondsraadsleden voor de kieskringen in onze regio – voor meer informatie, zie de landelijke website