Algemene Ledenvergadering

Nu de Afdeling als entiteit opgehouden is te bestaan, is er geen ALV meer. De kieskringen die gevormd zijn in onze regio en de bondsraadsleden die daarvoor zijn gekozen in maart 2023, vormen de inspraak in het beleid van de NTTB.