Algemene Ledenvergadering

Op de laatste donderdag in mei wordt elk jaar de Algemene Ledenvergadering gehouden voor de leden van de NTTB / Afdeling Oost. In voorkomende gevallen kan dit een week eerder zijn in verband met bijvoorbeeld Hemelvaartsdag.

Naast de formele zaken worden er interessante onderwerpen ter discussie en /of goedkeuring gebracht. Denk bv. aan competitie-gerelateerde items of financiële onderwerpen. Uiteraard zijn afgevaardigden van elke vereniging uit de afdeling welkom om mee te denken en mee te beslissen met het beleid en de voortgang van de afdeling.