Ereleden

Mevr. M. van Ulsen
Mevr. D. Timmerman-Gerritsen
Dhr. J.W. Vermeulen
Dhr. C.J. Barends
Mevr. V. van Drielen
Dhr. E. Olthuis
Dhr. R. van Selling
Dhr. J.O. Wouda
Mevr. L. Broekhuizen-Alting