Met ingang van september 2019 verandert een aantal zaken bij het toekennen van jeugdtoernooilicenties. De belangrijkste wijziging is dat de nationale jeugdranglijst niet meer zal worden gebruikt. Afgelopen seizoen werd de ELO-ranglijst al gebruikt voor de plaatsingen bij nationale toernooien. Vanaf nu wordt de ELO-ranglijst ook gebruikt voor het bepalen van de licenties. Niet alles verandert: bepaalde toernooiresultaten blijven net als voorheen een garantie voor een hogere licentie.

Vanaf nu zijn de jeugdranglijsten en de geldende licenties te vinden op de NTTB-ranglijstensite onder “Rang”. Daar stonden tot nu toe de “oude” jeugdranglijsten, vanaf nu staan hier de ELO-ranglijsten met de licenties van de spelers er bij. De licenties zelf veranderen niet: Voor jeugdspelers bestaan de licenties A, B en Geen. Wel worden vanaf nu ELO-ratings gebruikt voor licentieverhoging of -behoud. Dit gaat nu als volgt:
 • Bij een toernooiresultaat dat recht geeft op een hogere licentie gaat die hogere licentie direct in (dag na het toernooi).
 • Als iemand boven een bepaalde rating komt, wordt de licentie rond 1 januari (afhankelijk van de sluitingsdata van volgende toernooien) verhoogd. 1 juli is geen automatisme, omdat dan de leeftijdsgrenzen verschuiven en veel spelers die over de grens heen zijn gegaan, naar een oudere leeftijdsgroep gaan waarvan ze de grens nog niet halen.
 • De verhoging is niet per se gebaseerd op de precieze rating op 1 januari (of bij degenen die in dezelfde leeftijdsgroep blijven 1 juli). ELO-ratings gaan nog wel eens op en neer. Om te voorkomen dat iemand die al boven de grens is geweest de hogere licentie niet krijgt omdat hij/zij er op 1 januari of 1 juli weer net onder zit, wordt uitgegaan van de hoogste rating in de 6 maanden voor de peildatum. Met het oog daarop zijn de grenzen iets verhoogd ten opzichte van de “oude” jeugdranglijst.
 • Jeugdlicenties gelden altijd tot het einde van het seizoen (30 juni). Vrijwillige verlaging is mogelijk.
De grenzen voor de licenties worden als volgt:
Leeftijdsgroep A-licentie B-licentie
Jongens Junioren 1700 1250
Jongens Kadetten 1400 1060
Jongens Pupillen 1150 850
Jongens Welpen 850 n.v.t.
Meisjes Junioren 1400 1000
Meisjes Kadetten 1100 750
Meisjes Pupillen 850 600
Meisjes Welpen 650 n.v.t.
De aparte puntentotalen op basis waarvan jeugdspelers een seniorenlicentie kunnen krijgen komen te vervallen. Wel blijven er aparte grenzen voor B-, C- en D-licenties voor jeugdspelers. Dit omdat de ratings van jeugdspelers vaak lager zijn dan hun werkelijke sterkte. Dat ziet er dan als volgt uit:
Seniorenlicenties voor jeugdspelers
 1. Jeugdleden krijgen een D- of lagere seniorenlicentie alleen op aanvraag. De aanvraag wordt gedaan bij de afdelingslicentiefunctionaris van de afdeling waarvan de betreffende speler lid is.
 2. Junioren moeten altijd een seniorenlicentie kunnen krijgen, ook als ze niet aan de seniorencompetitie deelnemen. Dit geldt voor zowel landelijke (A-B-C-) licenties als voor de afdelings (D-E-F-G-H-) licenties.
 3. Kadetten en jongere jeugdleden kunnen alleen een seniorenlicentie krijgen, als ze ook toestemming hebben om aan de NTTB-seniorencompetitie deel te nemen.
 4. Voor een senioren-A-licentie gelden voor jeugdleden dezelfde eisen zoals die gesteld zijn voor senioren.
 5. Voor een senioren B-, C- of D- licentie gelden voor jeugdleden dezelfde ELO-ratings op respectievelijk 1 juli of 1 januari als voor senioren. Deelname aan de Nationale Seniorenmeerkampen of de Nederlandse Kampioenschappen voor B-, C- en D-spelers is echter reeds mogelijk met een ELO-rating die voor senioren recht geeft op behoud van de licentie. Dit zijn de volgende ratings:
  Heren B:  1900 Dames B:  1400
  Heren C:  1740 Dames C:  1200
  Heren D:  1400 Dames D:  1000
 6. De seniorenlicentie voor jeugdleden is minimaal 1 jaar geldig, tenzij de speler tussentijds op een genoemde halfjaarlijkse ranglijst een rating behaalt die direct aanleiding geeft tot verhoging.