RTN

Bij clubs en de afdelingen zijn meestal te weinig mogelijkheden om een goede individuele begeleiding voor jonge talenten te waarborgen. Deze intensieve en individuele opleiding wordt geboden in het Regionale TrainingsNetwerk (RTN) van de NTTB.  Hierin kunnen geïnteresseerde verenigingen ondersteund worden bij ledenwerving, ledenbehoud, (opleiding van) trainers, opzetten van trainingen, etc.

Binnen de NTTB / Afdeling Oost loopt er een pilot RTN onder leiding van Titus Damsma en Martijn Spithoven.

Voor meer informatie zie het Topsportbeleid – NTTB